Thiết kế website

Hình ảnh hoạt động

  • GIÁNG SINH 2012

  • PHỤC SINH 2013

  • HOÀ NHẠC VỚI MỤC SƯ BYRON (TTU) 9-2012

  • THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG - HTTL BÌNH MINH 24-6-2012

  • TRẠI HÈ ÂM NHẠC CƠ ĐỐC 2011

  • THÁNH NHẠC GIÁNG SINH 2011

  • THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG - HTTL AN LẠC TÂY 22-4-2011

  • THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG - HTTL AN HỮU 19-3-2011

  • GIÁNG SINH 2010

  • THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG HTTL CHÂU KHÁNH 19-11-2010

12

Tìm kiếm

Loading

Nghe nhạc online

VideoBHCĐ di chuyển bằng xe lôi đến những điểm truyền giảng ở vùng sâu, vùng xa


Chương trình Ngợi khen - Thờ phượng tại Sa Đéc 27-07-2010

Những hình ảnh Thánh Nhạc Truyền giảng Phục sinh tại HTTL Cao Lãnh 31/03/2013Âm Nhạc Thi Thiên
Liên hệ

Admin

Chat with me

Admin2

Thống kê truy cập