Thiết kế website

Chi tiết

Nhà truyền giáo Billy Graham đã về nước Chúa

04/03/2018
Nhà truyền giáo Billy Graham đã về nước Chúa, vào ngày 21 tháng 2 năm 2018. Hàng triệu người trên thế giới đã nghe Phúc Âm qua ông; hàng triệu cuộc đời được thay đổi qua cuộc sống và lời giảng của ông. Nay ông đã xong sự chạy của mình và trở về bên Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng ông yêu mến và hầu việc trọn cuộc đời...

Có lần ông nói rằng, "Một ngày kia, bạn sẽ đọc hoặc nghe rằng Billy Graham đã chết. Đừng có tin điều đó. Tôi sẽ sống động mạnh mẽ hơn cả bây giờ. Tôi chỉ đổi địa chỉ mà thôi. Lúc đó, tôi đã bước vào trong sự hiện diện của Chúa."

Tưởng nhớ Billy Graham, tấm gương của cộng đồng Cơ Đốc trên toàn thế giới.

(Trích từ Facebook Tin Nguyen)

Tin liên quan

Ý kiến của bạn đọc

comments powered by Disqus

Tìm kiếm

Loading

Nghe nhạc online

VideoBHCĐ di chuyển bằng xe lôi đến những điểm truyền giảng ở vùng sâu, vùng xa


Chương trình Ngợi khen - Thờ phượng tại Sa Đéc 27-07-2010

Những hình ảnh Thánh Nhạc Truyền giảng Phục sinh tại HTTL Cao Lãnh 31/03/2013Âm Nhạc Thi Thiên
Liên hệ

Admin

Chat with me

Admin2

Thống kê truy cập