Thiết kế website

Thể loại khác

  • Tập Thơ Chân Quang
    Tuyển tập thơ này ghi lại những bài thơ của Mục sư Nguyễn Văn Quan, bút hiệu Chân Quang, gồm những bài thơ thất ngôn bát cú theo thể thơ Đường luật.

    Tập thơ gồm những bài thơ thuộc linh viết về những điển tích trong Kinh Thánh, đặc biệt nói về sự Giáng Sinh, Thương Khó - Phục Sinh và sự Tái Lâm của Chúa Cứu Thế Giê-su Christ.

    Ngoài ra trong tập thơ này cũng có những bài thơ tả cảnh mùa xuân, thơ hồi ký viết về lịch sử Hội thánh, trong đó nêu gương của những người hầu việc Chúa có đời sống chân thật, liêm chính làm vinh hiển danh Chúa.

    Đặc biệt trong tập thơ này có bài thơ gia đình được viết theo thể thơ lục bát gồm 885 câu viết về lịch sử gia đình từ đầu thế kỷ 20, kể lại những giai đoạn của gia tộc trước khi Tin Lành được truyền đến Việt Nam (1911) đến khi gia đình tiếp nhận Chúa Giê-su vào những ngày đầu Tin Lành đến tại Sa Đéc - Đồng Tháp và được tiếp nối đến khi Mục sư Nguyễn Văn Quan dâng mình hầu việc Chúa (1951), nhằm để các thế hệ tiếp theo noi gương những người đi trước sống cuộc đời tin kính yêu mến Chúa hầu nhận lãnh những phước hạnh từ nơi Đức Chúa Trời như lời Kinh Thánh đã phán dạy.
1

Tìm kiếm

Loading

Nghe nhạc online

VideoBHCĐ di chuyển bằng xe lôi đến những điểm truyền giảng ở vùng sâu, vùng xa


Chương trình Ngợi khen - Thờ phượng tại Sa Đéc 27-07-2010

Những hình ảnh Thánh Nhạc Truyền giảng Phục sinh tại HTTL Cao Lãnh 31/03/2013Âm Nhạc Thi Thiên
Liên hệ

Admin

Chat with me

Admin2

Thống kê truy cập